Šimraki

U zimskom izviđanju staze Že100kog fotkana je nova tabla postavljena u Šimrakima. Osim table, u Šimrakima se može iznajmiti i prekrasna kuća za odmor (vidi booking.com i https://www.samobor.hr/visit/zumberacka-zidanica-p579) koja se nalazi par metara od centra.