Žumberački pravac

ŽUMBERAČKI PRAVAC: JARUŠJE-DOBRA VODA-ŠIMRAKI-GORNJA VAS-JEČMIŠTE-PLIJEŠ-SVETA GERA

Šimraki: 6 stanovnika 2001., 9 stanovnika 2011.

Strm uspon koji počinje skakanjem preko potoka. Tamo si oko 3 ujutro kada si pun energije i cijeli svijet ti je pod nogama. Može i umornih stopala negdje kasno popodne.

Jednako je tiho u sve dijelove dana i noći.

Opora, varljiva i nezgodna magla vuče te sa staze koju su prošao mnogo puta.

Mjesto gdje se gubi pojam o vremenu. Svi dani su isti. Mjesto za satori.

Lavež psa u sjeni grkokatoličke crkve. Natoči vodu u Griču. Hodanje hrptom iznad Pliješa, zurenje u livade oko Ječmišta.

Daleko od agresije informacija i frontalnog napada na osjetila. Nema pojačavanja fotografija ni kompjuterski generiranih boja koje na zaslonima telefona i računala prikazuju stvari umjetnima (jer onima oko tebe zalazak sunca ili dan u zimskoj anticikloni onakvi kakvi jesu očito nisu dovoljno privlačni).

Nema euforičnih ushita, instant uživanja u površnom, turističkih atrakcija za prvoloptaške uzvike oduševljenja ni napadnog izražavanja emocija.

Ovdje odbacuješ prtljagu koju si inače prisiljen nositi. Ovo nisu lokacije za ekstatično pretjerivanje nego za spokoj. Repeticija, mir. Odbaci misao.

Budi smiren.

Na Žumberak se odlazi sam ili s ljudima koje poznaješ.