Že100ko 7

Trasa (stress-free certifikat obnovljen!): Vugrinščak / Hamor / Slani dol- Dragonoš / Jarušje / Šimraki raskršće / Mrzlo Polje Žumberačko / Gornja Vas / Ječmište (mrak) / Pliješ / Sveta Gera / Boići / Sošice / slap Sopot / Ječmište (dan) / Kalje / Draganov mlin / Slap Brisalo / Pećno / Zečak / Dragonoš / Šoićeva kuća / vrh Oštrc / Veliki dol / Palačnik / Vugrinščak.

Ivan Mučnjak 18h 21min
Vedran Sabljić 18h 21min
Zoran Kurdija 19h 09min
Marko Curi 19h 09min
Davor Čakanić 19h 09min
Robert Bernat 22h 35min
Stjepan Radić 23h 40min

Ivana Jonke do Pećnog 17h 16min
Goran Poljak do Pećnog 17h 16min

Matej Ivančić do Sošica 9h 00min

Margita Soldo od Sošica do Samobora 14h 12min