Daily Archives: 04/30/2011

Nominacije

„Ima dana“ ili „Carpe diem“? „Stignemo“ ili „Hoću sve sad“? Neovisno o tome kojoj školi razmišljanja pripadate karakterom i afinitetima,  evo par ideja za re-kreaciju koje bi mogli i trebali realizirati u (skoroj) budućnosti. Utrke su fora ali promatrane iz … Continue reading

Posted in Uncategorized | 8 Comments